Het voortbestaan van de NAVO staat op het spel. En?

Jammer dat NRC Handelsblad zich in het commentaar van 26 januari van een goedkope oude truc bedient door tegenstanders van deelname aan een militaire interventie (lees oorlog) weg te zetten als mensen die ‘nee zeggen tegen de wereld’. De oorlog in Afghanistan duurt nu al bijna tien jaar en niet alleen hebben de VS hun zelfverklaarde hoofddoel – het verslaan van Al-Qaeda en het verzwakken van de Talibaan – nog lang niet behaald, de algemene veiligheid voor de bevolking is er al die jaren ook niet beter op geworden. Wederopbouw doe je van onderaf en echte veiligheid is pas te bereiken als mensen niet langer in een situatie verkeren waarin ze niets meer te verliezen hebben. Nu de terugtocht blazen is iets wat men zich eenvoudigweg niet kan permitteren vanuit het imperiale denken dat de Amerikaanse buitenlandse politiek beheerst. En dus gaat men door met deze uitzichtloze oorlog waar Nederland kennelijk als kleine onderaannemer aan mee moet blijven doen om niet de ‘internationale gemeenschap’ (lees de NAVO en de VS) de rug toe te keren. Duidelijk is dus dat het hier niet gaat om het helpen van de Afghaanse bevolking maar om andere – geopolitieke – doelstellingen. Zoals de krant zelf eerder schreef: het voortbestaan van de NAVO staat op het spel! Maar mensen een oorlog in sturen voor het prestige van de NAVO, of om Washington ons zoveelste bewijs van trouw te leveren is van een logica die thuishoort in een wereld waar ik inderdaad hartgrondig nee tegen zeg. Met een gebrek aan internationale solidariteit, of het zich verschuilen achter de dijken, heeft dat echter niets te maken.

Bastiaan van Apeldoorn

Universitair hoofddocent internationale betrekkingen Vrije Universiteit