Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Randstadprovincies onderzoeken fusie

De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland doen onderzoek naar een fusie. Dat schrijven ze in een brief aan minister Donner van Binnenlandse Zaken die in het bezit is van RTL Nieuws.

De drie provincies schrijven dat ze onderzoek gaan doen naar de kansen van een fusie. Een onderzoek van zes maanden moet duidelijk maken welke voordelen ‘bestuurlijke samenvoeging’ biedt. Wanneer de brief exact is verstuurd, is onduidelijk.

Provincies intensiveren samenwerking
De provincies gaan de komende tijd nog meer samenwerken op het gebied van onder meer openbaar vervoer, onderhoud van provinciale wegen en subsidieverlening. De samenwerking moet zorgen voor minder bestuurlijke drukte en een bundeling van krachten.

Kabinet blij met onderzoek
Het kabinet zou blij zijn met het initiatief van de provincies. De wens om te komen tot één Randstadprovincie stond al vermeld in het regeerakkoord. Donner zou in maart met een eigen plan komen over samenwerking tussen de provincies.

Gisteren schreef Trouw nog dat het afschaffen van provincies een brug te ver is.

“Het afschaffen van de provincies en de waterschappen kan de overheid zo’n twee miljard euro en ruim elfduizend politieke ambtsdragers schelen, zo rekende één van de ambtelijke werkgroepen het kabinet vorig jaar voor. (…) Maar het afschaffen van de provincies bleek een brug te ver.”

Wat zegt het kabinet in het regeerakkoord?

  • Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen.
  • Het kabinet komt met voorstellen om bevoegdheden op het gebied van vervoer en infrastructuur van rijk, provincies, regio’s en gemeenten in de Randstad over te dragen aan een te vormen Infrastructuurautoriteit.