PVV-vragen over docent die vrouw geen hand wil geven

De Partij voor de Vrijheid heeft Kamervragen gesteld over een docent op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die weigert vrouwelijke studenten en medewerkers een hand te geven. Het college van bestuur van de school vindt dat de man hiertoe het recht heeft. De PVV wil van de ministers Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) weten of zij ook vinden dat de „acceptatie van vrouwendiscriminatie” door de HvA „alle perken te buiten gaat”.

De docent waar het om gaat geeft bedrijfseconomie. Na een bedevaart naar Mekka zei hij vrouwen niet langer de hand te willen schudden. Hij werd aanvankelijk „vrijgesteld van onderwijstaken”, maar hij mag inmiddels weer werken. Karel van der Toorn, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, heeft uitgelegd waarom. „We zijn een publieke en vooral open hogeschool. We staan open voor alle religies en dan is acceptatie van dat wat afwijkt van de norm een groot goed.”

De docent in kwestie begroet vrouwen met een buiging, terwijl hij zijn hand op zijn hart legt. De beslissing van de leiding van de HvA heeft voor veel beroering gezorgd op de school.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft zich gisteren ook in de discussie gemengd. In de gemeenteraad zei hij dat hij het „niet wenselijk” vond dat een docent weigert vrouwen de hand te schudden. In een gesprek met de lokale omroep AT5 ging hij nog wat verder. Hij gaf aan dat hij als burgemeester niets te zeggen heeft over de hogeschool, maar dat als hij met eenzelfde geval geconfronteerd zou worden bij de gemeente, de uiterste consequentie ontslag zou zijn. „Zo iemand is niet geschikt voor een functie in het publieke domein.”

Astrid de Jager, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de HvA, is blij met de opmerking van Van der Laan. Ze spreekt van een „historische tik op de vingers” voor de hoogste baas van universiteit en hogeschool. „We voelen ons door de burgemeester bevestigd in ons verzet.”

De Jager vindt het onaanvaardbaar dat vrouwen op de HvA anders behandeld mogen worden dan mannen. „En het is niet aan Van der Toorn om te beslissen of zij zich daar wel of niet beledigd over mogen voelen. Ik snap sowieso niet waarom er een uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor deze docent. Wij zijn een grote school, met veel verschillende soorten mensen. Dan moeten er gewoon duidelijke omgangsvormen zijn die gelden voor alle medewerkers. In Amsterdam begroeten we elkaar gewoon met een hand. ”