'Opvolging maakt me niet blij'

Pieter van Vollenhoven, scheidend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is het niet eens met manier waarop zijn opvolger Tjibbe Joustra is gekozen. Die neemt maandag officieel de taken over van Van Vollenhoven (71). Van Vollenhoven doet zijn uitspraak in de NOS-documentaire De Raad van Pieter, die zondag wordt uitgezonden.

Van Vollenhoven: „Ik ben niet tegen een benoeming door het kabinet, maar wel tegen de wijze waarop de selectie heeft plaatsgehad. Die selectie is door ambtenaren van verschillende ministeries gedaan. De raad is daar nauwelijks in gekend. Je moet de raad in staat stellen zelf met kandidaten te komen. De raad moet onafhankelijk kunnen zijn.”

Van Vollenhoven is sinds de oprichting van de raad (2005) voorzitter. Vanaf 1977 heeft Van Vollenhoven zich ingezet voor veiligheid, aanvankelijk als voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid, later als voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid. In 1975 werd hij eerst voorzitter van de Stichting Periodieke Autokeuring, een functie waarvoor hij werd aangezocht in de periode dat hij maatschappelijk gezien „aanloopproblemen” had als echtgenoot van prinses Margriet, zoals hij het zelf formuleert. „De vraag was: wat gaan we met die jongen doen?”

Tjibbe Joustra was van 2004 tot 2009 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Joustra is nu voorzitter van het Productschap Tuinbouw.