Lezingen & Literatuur

Helene Kröller-Müller

Een kist met 3.400 brieven was het begin van de zoektocht naar het ware verhaal achter Helene Kröller-Müller. Aan de hand van deze vondst schreef Eva Rovers een biografie over Nederlands bekendste verzamelaar, die schilderijen kocht van Van Gogh, Picasso en Mondriaan. Op 6 februari 12u geeft Rovers in het Kröller-Müller Museum Otterlo de lezing ‘Het ware verhaal achter Helene Kröller-Müller’.

Inl www.kmm.nl

Publieke zaak

De eerste Publieke Zaak burgerschapslezing op 7 februari 20u30 in De Balie Amsterdam wordt uitgesproken door Phillip Blond, auteur van Red Tory. In het boek beargumenteert Blond hoe de staat én de markt de menselijke verhoudingen hebben vernietigd. Blond zal ook ingaan op de Nederlandse situatie. Ook met Jan Marijnissen.

Aanmelden: www.debalie.nl

Adriaan van Dis

In zijn laatste roman Tikkop beschrijft Adriaan van Dis de geschiedenis van twee blanke mannen, die als student betrokken raakten bij het internationale verzet tegen de Apartheid. Op 8 februari 20u vertelt van Dis in De Balie Amsterdam over het ontstaan van boek en zijn fascinatie voor Afrika, waarna Stephan Sanders (redacteur VN) in gesprek met hem gaat.

Inl www.debalie.nl

Kester Freriks

In de strenge winter van 2009-2010 verbleef schrijver/vogelkenner Kester Freriks in een huisje in Paesens-Moddergat. Hij beschrijft in zijn boek Verborgen wildernis. Ruige natuur en kaarten in Nederland de sneeuwvalleien die in die winter bij Paesens ontstonden. Op 6 februari 16u vertelt hij erover in de St. Anthoniuskerk Paesens.

Res: info@decultureleonderneming.nl. Inl www.oandedyk.nl

Uitdagingen 21ste eeuw

Het Studium Generale Rotterdam brengt onder de titel ‘Uitdagingen voor de 21ste eeuw’ zes lezingen over (filosofische) uitdagingen waarmee de wereld en de samenleving de komende tijd de strijd aan moeten gaan. Op 8 februari 20u begint prof.dr. Wiep van Bunge in De Unie met de vraag of de filosofie een Gouden Eeuw tegemoet gaat of gemarginaliseerd zal worden.

Res: reserveren@deunie.nu. Inl www.eur.nl/studium

Groningen

Op zondag 6 februari 14u, 6 maart en 3 april wordt er gewandeld langs de diepen (grachten) rond het oude centrum van de stad Groningen . Gids Henk Bakker vertelt over de geschiedenis, kunst en architectuur van de stad.

Res: gracht@henkbakker.nl. Inl www.grachtenwandeling.nl

Oriëntalisme

Kunsthistoricus Carolien ten Bruggencate geeft 10 februari 19u30 een lezing over het Oriëntalisme in de Europese schilderkunst in het Hampshire Hotel Groningen. Een expositie over Oriëntalistische schilderkunst 1850-1920 is nog t/m 8 mei in het Groninger Museum te zien.

Res 050-3188651. Inl www.kunstinzicht.org

Homo ludens

Op vier donderdagavonden wordt Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, het boek van Johan Huizinga (1872-1945), gelezen en doorgenomen. Per keer zullen 50 pagina's worden besproken olv drs Dries Boele in Hotel de Filosoof Amsterdam.

Op 10 en 17 febr, 3 en 10 maart 20u. Res driesboele@wxs.nl

Gustav Mahler

In 2011 is het honderd jaar geleden dat Gustav Mahler overleed en in twee lezingen wordt kennis gemaakt met de componist. Ebo Reitsma vertelt op 8 februari 20u met luistervoorbeelden en videobeelden in De Klameare Workum o.a. over ‘Das Klagende Lied’.

Inl www.muziekbegrijptuhet.nl