Kennismigrant weer in trek

Werkgevers willen meer hoogopgeleiden uit het buitenland. In 2010 haalden ze 4.720 ‘kennismigranten’ naar Nederland, blijkt uit cijfers van de IND. In 2008 7.000, in 2009 maar 4.400. De meesten komen uit India en China. Ze worden versneld toegelaten als hun kennis aantoonbaar onmisbaar is. (NRC)