Hongaarse rode modder toch niet zo gevaarlijk

Zelfs landbouw zal weer mogelijk zijn in het getroffen gebied.

De rode modder die in oktober vrijkwam bij een aluminiumfabriek in Hongarije blijkt veel minder gevaarlijk voor het milieu dan is beweerd door milieugroepen en in diverse media. Als de bulk van de vervuiling wordt afgevoerd, kunnen de resten gewoon door de bodem worden geploegd. Daarop is dan weer landbouw mogelijk.

Dat concluderen onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven in het vakblad Environmental Science & Technology. Door milieugroepen en in media is eerder gesteld dat de natuur permanent verontreinigd was en landbouw onmogelijk. In hetzelfde blad stellen Hongaarse onderzoekers vast dat inademing van opgewaaid stof uit de modder niet gevaarlijker is dan inademing van stadsstof.

Op 4 oktober brak een wal rond een reservoir bij een aluminiumbedrijf in de Hongaarse stad Ajka waardoor 700.000 kubieke meter zogenoemde rode modder wegstroomde over een oppervlak van acht vierkante kilometer, voornamelijk gras- en akkerland. Tien mensen kwamen om, velen liepen brandwonden op. De Belgen analyseerden de modder, gingen na hoe die reageerde met de lokaal aanwezige grondsoort en bekeken wat het effect van regen zou zijn. Ook deden ze kweekproeven met gerst in mengsels van lokale grond. De modder bevatte meer kobalt, chroom, nikkel en lood dan wenselijk is maar de metalen bleken zich niet gevaarlijk in de gerst op te hopen. De groeiremming die de gerstplanten ondervonden kwam vooral van de resten natronloog. Regenwater zal die geleidelijk afvoeren. De zuurgraad (pH) daalt naar acceptabele waarde. Bijmengen van gips en compost versnelt dit proces. (NRC)