Het kwaad

In het artikel van Arnold Heumakers over de verbeelding van de banaliteit van het kwaad (Boeken, 14-01-11) wordt onder meer verwezen naar Hannah Ahrendt. Die was van mening was dat het kwaad voortspruit uit banaliteit en dat Eichmann een exponent was van die banaliteit.

In een cursus joodse filosofie wees de filosofe Betty Wulfson erop dat dit een vreemde opvatting is. Immers, Eichmann was geenszins een banaal mannetje. Hij was voor Duitse begrippen zelfs ‘gebildett’. Hij beriep zich bij zijn proces in Jeruzalem zelfs op de categorische imperatief van Kant. Joden waren, aldus Eichmann, een zodanig kwaad voor de wereld, dat het ieders ethische plicht was ze uit te roeien.

Zwaar gestoord, volkomen verwerpelijk, maar niet banaal!

O.L.E. Jongmans, Wateringen