Geen nieuw onderzoek strafzaak Huseyin Baybasin, klacht corruptie nu minder aannemelijk

Voormalig PKK-activist Huseyin Baybasin zag deze week een belangrijke kans voorbijgaan om zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf op rechtmatigheid te toetsen. De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken van het openbaar ministerie zal niet onderzoeken of zijn veroordeling in 2002 een gerechtelijke dwaling is geweest. Voor gemanipuleerde telefoontaps zijn geen aanwijzingen. Zijn beschuldigingen tegen een topambtenaar van Justitie zijn daarmee ook minder aannemelijk geworden.  
Baybasin kreeg in 2002 levenslang vanwege zijn betrokkenheid bij een moord in Turkije, gijzeling, drugssmokkel en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het enige lichtpuntje is dat ten tijde van zijn veroordeling niet bekend was dat de schutter nooit gevonden zou worden, een tweede verdachte werd vrijgesproken en de derde verdachte uiteindelijk niet werd vervolgd. Dat zou mogelijk een grond voor herziening bij de Hoge Raad kunnen zijn. Als voorwaarde voor een zogeheten ‘novum’ geldt dat het moet gaan om relevante feiten die ten tijde van het oordeel niet bekend waren en de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht.

Zijn veroordeling kreeg in 2007 landelijke bekendheid toen hij secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van Justitie beschuldigde van betrokkenheid bij bij manipulaties in zijn strafdossier. Demmink zou daaraan hebben meegewerkt omdat hij zich, alweer volgens Baybasin, in Turkije schuldig zou hebben gemaakt aan pedofilie en zo chantabel was.

Baybasin deed ook aangifte van de vermeende pedofiele gedragingen van de topambtenaar. Daarop begon het Openbaar Ministerie een vooronderzoek. Het concludeerde dat er „geen enkele grond” voor de beschuldigingen bestond. Ook het Gerechtshof in Den Haag wees in een artikel 12-procedure het verzoek af om de topambtenaar te laten vervolgen.

Maar vooral op diverse websites bleven de beschuldigingen de topambtenaar achtervolgen, gebaseerd op onduidelijke rapporten van een Turkse geheime dienst, deels anonieme getuigenverklaringen en een onderzoeksrapport van oud-rechercheur Klaas Langendoen, bekend van de IRT-affaire. Met telkens dezelfde beschuldiging: er was geknoeid met die telefoontaps met medewerking van die chantabele Nederlandse topambtenaar.

In 2008 zocht een anonieme klokkenluider uit Turkije contact met de toegangscommissie van de CEAS. Die klokkenluider zou zelf betrokken zijn geweest bij het manipuleren van de telefoontaps. Oude en nieuwe telefoongesprekken waren volgens hem dusdanig gemixt en gemanipuleerd dat het net leek of Baybasin over betrokkenheid bij zware delicten sprak.

Die toegangscommissie nam dat nieuwe geluid serieus en deed er bijna 2,5 jaar onderzoek naar. Daarbij werd gebruik gemaakt van de expertise van hoogleraar B. Jacobs van de RU Nijmegen en deskundigen uit Israël en de VS. Zij kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat er geen aanwijzingen van manipulatie van die telefoontaps te vinden waren. En áls die klokkenluider inderdaad meegewerkt had aan valse opnames, is het de vraag hoe die opnames in Nederlandse tapkamers terecht zouden zijn gekomen. Dat zou een dusdanig complexe operatie vergen dat de toegangscommissie dat scenario ‘nagenoeg onmogelijk’ acht. Het vertrouwelijke rapport is gepubliceerd door de BS-foundation, ofwel de Bakker Schut stichting, die klokkenluiders ondersteunt en ‘onrecht en corruptie onderzoekt  waarbij fundamentele mensenrechten in het geding zijn’.

Na het advies van de toegangscommissie rest voor Baybasin zelf alleen een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Met het CEAS onderzoek valt wel de grondweg voor Baybasins aangifte tegen de topambtenaar van Justitie. Want als het niet aannemelijk is dat er in Nederland gemanipuleerd is met die telefoontaps, is het ook niet aannemelijk dat die topambtenaar daar als gevolg van chantage opdracht toe gaf.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.