Frankrijk en Duitsland willen ‘pact voor concurrentiekracht’ eurozone

Frankrijk en Duitsland roepen de zeventien landen in de eurozone op om hun concurrerende kracht te vergroten.

Zij gaan daartoe met de EU-president Herman van Rompuy en en de betreffende landen een overeenkomst sluiten waarvan de details in maart op papier moeten staan, zo zeiden Angela Merkel en Nicolas Sarkozy op een persconferentie tijdens de top in Brussel vandaag.

Onderdeel daarvan zouden de hervormingsvoorstellen kunnen zijn die eerder deze week via regeringsfunctionarissen van beide landen naar buiten kwamen, zoals een rem op de staatsschuld, eisen voor een vergaande harmonisering van de grondslag van de vennootschapsbelasting, een aanpassing van pensioenleeftijd aan de levensverwachting en het afzien van de koppeling tussen loonontwikkeling en inflatie.

“We moeten de hele wereld laten zien dat de economieën van de eurozone convergeren in de richting van een sterkere concurrentiepositie”, zo verklaarde Sarkozy.

Leterme niet akkoord
België is “totaal niet akkoord” met de voorstellen van Merkel voor een Europees competitiviteitspact, zoals een afschaffing van de automatische loonindexering. Dat zei premier Yves Leterme vanochtend bij zijn aankomst op de Europese Raad.

Reactie Rutte
Rutte vindt het goed dat Merkel en Sarkozy de leiding nemen in bepaalde kwesties. Hij heeft daarbij geen moeite met de Duitse dominantie.

“Ik zie dat anders”, aldus Rutte. “Wij zijn zeer nauw betrokken bij het economische beleid. Met de Fransen hebben we andere zaken te bespreken, zoals immigratie.”

“Als we praten over de economie. We hebben een zeer sterke Den Haag-Berlijn-as en er is zeer intensief contact”- premier Rutte