Ernstige bijwerking vaccin Mexicaanse griep

Het griepvaccin Pandemrix, in 2009 gebruikt tegen de Mexicaanse griep, veroorzaakt bij kinderen misschien incidenteel narcolepsie. Dat is aan het licht gekomen in Finland, Zweden en IJsland, aldus een recente Finse publicatie.

Ook in Nederland kregen twee kinderen narcolepsie na een Pandemrixprik, aldus het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Mensen met narcolepsie vallen overdag ongewild in slaap, ook als ze geen slaapgebrek hebben. Pandemrix is vorig jaar in 47 landen gebruikt.

De eerste berichten over narcolepsie als ernstige bijwerking verschenen vorig jaar in Scandinavische landen. De EMA, de EU-organisatie die de veiligheid van medicijnen bewaakt, had toen 81 meldingen, waarvan 64 uit Finland en Zweden. Ze stelde in september 2010 vast dat er onvoldoende gegevens waren voor een conclusie. Het geringe aantal gevallen kon ook een ‘natuurlijke’ oorzaak hebben. Uit Zweden en Noorwegen kwamen daarna nog vijftien meldingen. Onderzoek loopt nog.

De diagnose narcolepsie is moeilijk – en vaak pas na een paar jaar – te stellen. Over de oorzaak is niets zeker. Eind vorig jaar meldde het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics dat narcolepsie mogelijk een auto-immuunziekte is. Dat zou betekenen dat een vaccin er invloed op kan hebben.

Pandemrix is een van de twee vaccins tegen Mexicaanse griep die in 2009 in Nederland zijn gebruikt, ook bij kinderen van een half jaar tot vijf jaar. Het was een speciaal pandemisch vaccin met een effectversterkend adjuvans, waarvan bekend was dat het meer, zij het milde bijwerkingen geeft. Het vaccin, en die adjuvantia, worden niet gebruikt voor de jaarlijkse vaccinatie tegen de wintergriep.