Driehoeksverhouding

Lente, door Stichting (Inter)nationale Producties. Tournee t/m 3/6. Inl. lentetoneel.nl ****

Man en vrouw van middelbare leeftijd ontmoeten elkaar op een begraafplaats waar hun dierbaren liggen. Er bloeit iets op, maar de man blijkt ook nog een jongere maîtresse te hebben. En die laat hem niet los. Zo verknoopt schrijver Haye van der Heyden in zijn nieuwe tragikomedie Lente drie levens die elkaar kruisen. In korte, filmisch aaneengeregen scènetjes met dialogen waarin de weemoedige charme geen moment in onverteerbare zoetigheid ontaardt, ze zijn ruimschoots gepeperd met vinnige, wrange opmerkingen die op droogkomische toon worden gedebiteerd.

Lente is geschreven voor Anne-Wil Blankers die uit deze levendige taal als geen ander een waarachtig personage kan maken: laconiek, doortastend, maar ook subtiel, met de suggestie van een stil verdriet. Naast haar maakt Edwin de Vries toegewijd werk van de aanvankelijk geërgerde, maar later vooral benarde man die af en toe met groot komediantentalent naar zijn mobieltje zoekt. Oda Spelbos is, als de derde in de driehoeksverhouding, een toonbeeld van ingehouden dramatiek. Maar er is ook nog een vierde: klarinettist Timo Tromp, die de handeling passend lardeert met herfstige themaatjes.

Pas gaandeweg wordt duidelijk dat zijn aanwezigheid niet louter versiering is. In de vindingrijke enscenering van regisseur Mette Bouhuijs is één toneelbeeld genoeg voor dit elegante, concies vertelde verhaal.