Doorbraak in Nepal met keuze van premier

Na een impasse van zeven maanden heeft Nepal gisteren een nieuwe premier gekozen. De doorbraak kwam nadat de maoïstische leider Pushpa Kamal Dahal, bijgenaamd ‘Prachanda’, zich had neergelegd bij de kandidatuur van Jhalanath Khanal, voorzitter van de rivaliserende Communistische (Marxistisch-Leninistische) Partij van Nepal (UML). Als alles goed gaat, wordt Khanal zondag beëdigd.

Nepal werd geteisterd door een decennialange burgeroorlog, waaraan in 2006 een einde kwam toen de maoïstische rebellen onder leiding van Prachanda een vredesakkoord sloten. Twee jaar later behaalden de maoïsten een eclatante overwinning bij de verkiezingen. Een van de eerste daden van de nieuwe regering was afschaffing van het koningshuis. Maar Prachanda is er nooit in geslaagd tot werkbare verhoudingen te komen met de ‘oude’ politieke partijen, waaronder de Nepalese Congrespartij.

Prachanda zei gisteren „een offer” te brengen door zijn kandidatuur in te trekken. Als grootste partij is het „onze morele verantwoordelijkheid” de impasse te doorbreken, zei hij. Een overweging is ook dat hij er in de voorgaande zestien stemrondes niet in slaagde genoeg stemmen achter zich te vergaren.

Premier Kanal is vandaag begonnen met het formeren van een regering. Of Nepal nu werkelijk afstand gaat nemen van de voorbij chaos, is nog maar de vraag. Binnen de maoïstische partij heeft een groep parlementariërs zich gekant tegen de ‘overgave’ van Prachanda. Los daarvan is de vraag of de Nepalese Congrespartij bereid is tot constructieve samenwerking met de nieuwe linkse alliantie.