'Consument moet helft van hypotheek aflossen'

De AFM wil een hypotheekgrens van maximaal 112 procent van de koopprijs. Banken komen nu zelf met een alternatief om tophypotheken aan banden leggen.

Huizenkopers moeten in de toekomst minimaal 50 procent van de waarde van hun woning aflossen gedurende de looptijd van hun hypotheek.

Dat is het voorstel dat de Nederlandse banken en verzekeraars gisteren naar minister De Jager (Financiën, CDA) hebben gestuurd. Het voorstel van de banken is een alternatief voor de voorstellen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de consumenten te beschermen tegen te hoge hypotheken.

De AFM wil met strengere maatregelen tophypotheken aan banden leggen. Een tophypotheek is een lening die veel groter is dan de aankoopprijs van de woning. De AFM heeft De Jager voorgesteld om tophypotheken te beperken tot maximaal 112 procent van de aankoopprijs van een woning. Die 12 procent boven de aankoopwaarde moet binnen zeven jaar worden afgelost.

Banken vrezen dat de woningmarkt met de voorstellen van de AFM nog verder vastloopt. In het AFM-voorstel moeten consumenten door de hogere aflossing maandelijks veel meer betalen.

Minister De Jager had de banken tot 1 februari de tijd gegeven om een alternatief te bedenken. De voorstellen van de AFM voor het beschermen van de consument zijn door de minister al wel meegenomen in een wetsvoorstel dat bij de Raad van State ligt. Maar als de banken zelf met valide voorstellen zouden komen die overkreditering tegengaan en ze dit zouden opnemen in hun gedragscode voor hypothecaire financiering, dan hoeft het niet bij wet geregeld te worden. (NRC)