Berlusconi overleeft stemmingen

Premier Berlusconi heeft zijn parlementaire positie enigszins versterkt, maar blijft onder druk staan wegens een justitieel onderzoek naar prostitutie.

Twee keer is de Italiaanse premier Silvio Berlusconi gisteren door het oog van een naald gekropen, en uiteindelijk heeft hij zijn wankele positie enigszins verstevigd. Al durft niemand te voorspellen voor hoe lang.

Berlusconi behaalde gisteren een ruime overwinning in de Kamer van Afgevaardigden. Met 315 tegen 298 stemmen wees de Kamer een verzoek van het Milanese Openbaar Ministerie af om huiszoeking te mogen doen in enkele van Berlusconi’s panden. Het OM hoopte op aanvullend bewijs voor de verdenking dat de premier jonge meisjes heeft betaald voor seksuele wederdiensten. Ook zoeken de officieren van justitie extra onderbouwing voor hun stelling dat Berlusconi zijn functie heeft misbruikt om de vrijlating af te dwingen van de minderjarige prostituee Ruby, die was gearresteerd wegens diefstal.

Terwijl gossipbladen gisteren meldden dat Ruby twee maanden zwanger zou zijn en spoedig zal trouwen met een uitbater van een nachtclub uit Genua, steunde het parlement Berlusconi. Dat wordt in het kamp van de premier beschouwd als een versteviging van zijn positie, na de vertrouwensstemming half december die hij maar net overleefde.

Volgens een meerderheid van de Kamer is het OM niet bevoegd in dezen. Over mogelijk machtsmisbruik van een minister zou alleen het speciale Tribunaal van ministers, bestaande uit drie rechters, kunnen oordelen.

Het OM in Milaan zet zijn onderzoek tegen Berlusconi gewoon voort. Al volgende week zou het een officiële aanklacht tegen de premier indienen die op termijn zeer bedreigend voor Berlusconi kan zijn. Nog bedreigender voor de premier is echter over het gerucht dat prostituees voor hoge bedragen foto’s proberen te verkopen van een ontklede Berlusconi omringd door jongedames.

De tweede meevaller voor Berlusconi was gisteren dat zijn coalitiepartner Umberto Bossi hem niet in de steek liet. Een gezamenlijke Senaats- en Kamercommissie moest stemmen over een wetsvoorstel dat Bossi en diens partij Lega Nord als hun kroonjuweel beschouwen. „Als deze federaliseringswet niet wordt aangenomen gaan we direct naar de stembus”, had Bossi ’s ochtends nog gedreigd. De stemmen in de commissie staakten, de wet werd dus niet aangenomen. Maar Bossi, die Berlusconi nu al maanden in het zadel houdt, liet il Cavaliere (de Ridder) tot ergernis van een deel van zijn Lega-achterban niet in de steek. Bossi eiste ’s avonds een decreet waarmee de federaliseringswet alsnog werd afgekondigd, en kreeg zijn zin. President Napolitano moet nu vaststellen of deze gang van zake grondwettig is.

De handelswijze van Bossi is een meevaller voor Berlusconi, omdat Bossi zo aangeeft dat hij tot het uiterste wil gaan om de federalisering binnen te halen. Zolang zijn achterban het hem toestaat zal hij Berlusconi in het zadel houden om zijn doel te realiseren. Diverse commentatoren menen dat hierdoor verkiezingen vóór mei onwaarschijnlijk worden. Dan heeft Bossi de kans opnieuw twee belangrijke besluiten rondom de fiscale federalisering van Italië binnen te halen.

Hoe lang Bossi deze strategie kan volhouden is onduidelijk. De verdeelde oppositie probeert de federalisering te blokkeren om de as Berlusconi-Bossi te breken. Radio Padania, het partijorgaan van de Lega Nord, laat steeds meer Lega-stemmers horen die vinden dat Berlusconi lang genoeg de hand boven het hoofd is gehouden. Zelfs Bossi’s partijgenoot, minister van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni, wil verkiezingen. Maar Bossi is nog immer het icoon en de absolute leider van de Lega. Zijn wil is wet binnen de partij, en in zijn handen ligt daarmee het lot van Berlusconi.