Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

Allochtonenquotum bij de publieke omroep? ‘Bezopen!’

Still uit PowNews.

Dit kan toch niet waar zijn? Televisie-recensent Hans Beerekamp reageert vandaag in zijn column in NRC met verbijstering op de nieuwe PowNews-rubriek ‘Een neger omdat het moet’. De verontwaardiging geldt niet zozeer de rubriek zelf als wel de reden die eraan ten grondslag zou liggen.

Dominique Weesie van PowNews verklaart dat zijn productieafdeling “in opdracht van de koepelorganisatie van de publieke omroep NPO” moet turven hoeveel allochtonen er in zijn programma’s optreden. Weesie kreeg te verstaan dat een omroep in het publieke bestel minstens 11 procent allochtone deskundigen in programma’s moet hebben. “Dat neigt naar etnische registratie. Bezopen!,” aldus de PowNews-presentator en oprichter van GeenStijl.

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

Worden de aantallen Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse en Turkse experts op de publieke omroep werkelijk van overheidswege afgedwongen?

‘Geen exacte aantallen, wel verbeterde representatie’
De NPO wil niet bevestigen dat er daadwerkelijk geturfd zou worden hoeveel experts van allochtone afkomst optreden in programma’s. Wel verwijst ze naar de prestatieovereenkomsten 2010-2015 waarin staat dat in 2015 “de representatie van vrouwen en allochtonen op de gezichtsbepalende televisieprogrammakanalen verbeterd” moet zijn. De prestaties moeten nageleefd worden op straffe van boetes van 135.000 tot 500.000 euro, maar er worden in het geval van de etnische diversiteits-eis geen objectieve criteria genoemd.

Als er inderdaad een minimum-eis bestaat dan moeten omroepen er nog hard aan trekken. Bij de recente telling van talking heads die Beerekamp deed bij de publieke omroep (september-november 2010) stonden slechts drie ‘Surinamers’ en twee ‘Marokkanen’ bij de eerste honderd, en geen Turk of Antilliaan. Het gaat om de Kamerleden Kathleen Ferrier, Ahmed Marcouch en Tofik Dibi, televisiemaker Prem Radhakishun en advocaat Gerard Spong.