Aantal mensen met obesitas verdubbeld sinds 1980

Het aantal mensen met obesitas is de afgelopen dertig jaar verdubbeld, blijkt uit een analyse van langjarige onderzoeken naar overgewicht wereldwijd. Wetenschappelijk tijdschrift The Lancet publiceert daar vandaag over.

In 2008, het laatste jaar waarover meetgegevens beschikbaar waren, leed een op negen volwassenen aan obesitas. De onderzoekers spreken van een “tsunami van obesitas die uiteindelijke elke regio in de wereld zal aandoen.” Bijna anderhalf miljard volwassenen hadden in dat jaar een te hoge BMI (Body Mass Index, een index voor het lichaamsgewicht afgezet tegen de lengte). Daarvan kampten 205 miljoen mannen en 297 miljoen vrouwen met obesitas.

Volgens Wim Köhler, wetenschapsredacteur van NRC, is dit een verzameling van gegevens die al grotendeels bekend waren.

“Je kunt twisten over overgewicht, maar ernstig overgewicht is zonder meer een groot gevaar voor de gezondheid. Na roken vormt obesitas de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. De typering tsunami is in zoverre misplaatst omdat het hier natuurlijk om een langzame golf gaat. Recente gegevens wijzen er bovendien op dat de stijging van de gemiddelde BMI in de Verenigde Staten en in West-Europa, ook in Nederland, de afgelopen jaren afremt. Dat neemt niet weg dat obesitas een ernstig gezondheidsprobleem is.”

Dat er meer mensen op de wereld zijn dan in 1980 is verdisconteerd in dit onderzoek. Het percentage mensen met obesitas is dus wereldwijd verdubbeld.

Overgewicht concentreert zich met name in rijke landen, met de Verenigde Staten als koploper. De onderzoekers adviseren overheden om per direct beleidsmaatregelen te treffen en burgers te wijzen op de gevolgen van overgewicht. Obesitas kan leiden tot hartziekten, diabetes en kanker.

Wel is er in veel rijke landen, hoewel dat sterk verschilt per land, al veel gedaan aan de verlaging van de bloeddruk en de vermindering van het cholesterolgehalte in voedsel, stellen de onderzoekers.

Op eilanden in de Stille Oceaan wordt de hoogste gemiddelde BMI gemeten. Dat verklaart Köhler door de natuurlijk selectie die er is op kleine eilanden waar in het verleden hongersnoden geheerst hebben. ”Mensen met een genetische aanleg voor de opslag van vet hebben daar de hoogste overlevingskansen gehad.”