Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Oordeel zelf over ZEMBLA

Door een tendentieuze samenvatting van een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek ( NRC Handelsblad, 19 januari) lijkt het alsof ZEMBLA een programma heeft gemaakt waar niets van klopte en dat onmiddellijk van de website zou moeten worden verwijderd.

Onzin natuurlijk.

Wij maakten een programma waarin zeven zaken werden behandeld en plaatsten op de website een lijst van ruim negentig zaken, waarin een officier van justitie op één of andere manier een fout had gemaakt. Fouten die wij hebben overgenomen uit rechterlijke vonnissen waarin expliciet stond dat de officier van justitie die fout had gemaakt.

Redacteur Folkert Jensma schrijft: „De belangrijkste overweging in de uitspraak van de Raad is dat de journalisten ‘onvoldoende onderscheid’ hebben gemaakt ‘tussen de door de vonnissen gedragen feiten en omstandigheden enerzijds en de daarop gebaseerde mening en opinie van verweerders anderzijds’. Feitelijk heeft ZEMBLA zich bij de beoordeling van de feiten dus door de eigen ‘mening en opinie’ laten leiden, een fenomeen dat ook wel bekend staat als tunnelvisie.”

Het citaat dat Jensma gebruikt klopt, maar in de uitspraak van de Raad wordt niet duidelijk gemaakt waarop deze zich baseert bij zijn conclusie dat wij dat onderscheid onvoldoende zouden hebben gemaakt. Het door Jensma toegevoegde zinnetje dat wij ons ‘dus’ door de eigen mening en opinie hebben laten leiden, is zíjn conclusie en niet die van de Raad. Een uitvoeriger reactie hebben wij geplaatst op nrc.nl/rechtenbestuur.

De uitzending is uiteraard onverkort te zien. Kijk en oordeel zelf: www.zembla.tv.

Kees Driehuis

Eindredacteur ZEMBLA