Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Nederlandse banken willen dat consument helft hypotheek aflost

Huizenkopers moeten in de toekomst minimaal 50 procent van de waarde van hun woning aflossen gedurende de looptijd van hun hypotheek.

Dat is het voorstel dat de Nederlandse banken en verzekeraars vandaag naar minister De Jager (Financiën, CDA) sturen. Het voorstel van de banken is een alternatief voor de voorstellen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de consumenten te beschermen tegen te hoge hypotheken.

De AFM wil met strengere maatregelen tophypotheken aan banden leggen. Een tophypotheek is een lening die veel groter is dan de aankoopprijs van de woning. De AFM heeft minister De Jager voorgesteld om tophypotheken te beperken tot maximaal 112 procent van de aankoopprijs van een woning. Die 12 procent boven de aankoopwaarde moet binnen zeven jaar worden afgelost.

Banken vrezen dat de woningmarkt met de voorstellen van de AFM nog verder vastloopt. In het AFM-voorstel moeten consumenten door de hogere aflossing maandelijks veel meer betalen.

Minister De Jager had de banken tot 1 februari de tijd gegeven om een alternatief te bedenken. De voorstellen van de AFM voor het beschermen van de consument zijn door de minister al wel meegenomen in een wetsvoorstel dat bij de Raad van State ligt. Maar als de banken zelf met valide voorstellen zouden komen die overkreditering tegengaan en ze dit zouden opnemen in hun gedragscode voor hypothecaire financiering, dan hoeft het niet bij wet geregeld te worden.

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat ze zich in de voorstellen van de AFM kunnen vinden, zoals de hypotheekgrens maximeren op een bedrag van 112 procent van de aankoopwaarde van een huis. Alleen met de aflossing van het topgedeelte in zeven jaar hebben ze een probleem.

De NVB zal naar verwachting vandaag het voorstel bij de minister indienen. Het is dan afwachten of de minister genoegen neemt met deze zelfregulering van de bankensector. Als de minister toch vasthoudt aan de AFM-voorstellen, dan zullen de banken dit naar verwachting niet zelf opnemen in de gedragscode maar wachten op een wettelijke regeling.