Middelbare school keuren op website

De VO-Raad, de koepelorganisatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, heeft vandaag een website gelanceerd waarop de prestaties van bijna alle middelbare scholen in Nederland te zien zullen zijn.

Ouders die op zoek zijn naar een goede middelbare school voor hun kind, kunnen zo het schoolaanbod in de buurt vergelijken. Momenteel hebben ongeveer vijfhonderd scholen gegevens aangeleverd voor de site. Het is de bedoeling dat het er veel meer worden. Medewerking is toegezegd door 90 procent van de 1.320 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, aldus Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-Raad. „Rond het begin van het nieuwe schooljaar zit hopelijk driekwart van alle scholen in de database.”

Ouders die informatie zoeken over het voortgezet onderwijs in hun omgeving, kunnen al terecht bij onderzoeken van onder meer Elsevier en Trouw. Toch denkt Slagter dat zijn website in een behoefte voorziet. „Ouders zijn niet alleen geïnteresseerd in het gemiddelde eindexamencijfer biologie over de afgelopen tien jaar. Zij willen meer dingen weten over de school waar ze hun kind naartoe sturen.”

Op de site van de VO-Raad is daarom, naast slagingspercentages en gemiddelde eindexamencijfers, informatie te vinden over bijvoorbeeld de tevredenheid van leerlingen en ouders, het veiligheidsbeleid op de school en de manier waarop wordt samengewerkt met basisscholen en bedrijven in de omgeving.

Speciale aandacht is er ook voor het zorgplan dat scholen hebben opgesteld over de omgang met leerlingen met leer- of gedragsproblemen .

Veel van deze gegevens worden aangeleverd door de scholen zelf, maar dat is volgens Slagter geen probleem. „We hebben er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat het systeem zo objectief mogelijk is. Ouders moeten kunnen beschikken over zuivere informatie.”

Bekijk de scholen bij u in de buurt op www.schoolvo.nl