Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kamer tegen opslaan van vingerafdruk

De komst van een centrale opslag van vingerafdrukken van alle Nederlanders is zeer onzeker geworden. Een ruime Kamermeerderheid verzet zich tegen dit kabinetsvoornemen.

VVD, PvdA en PVV, eerder voorstanders van de Paspoortwet die deze centrale opslag mogelijk maakt, hebben grote twijfels gekregen.

Volgens Kamerlid Jeanine Hennis (VVD) is er „op dit moment geen versie van de centrale opslag die ik kan steunen”. Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) zegt: „De minister moet op zijn kop gaan staan, wil hij ons nog meekrijgen.” De PVV-fractie heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Maar, zegt Kamerlid Hero Brinkman, er is een „grote kans” dat het negatief zal zijn.

Als gevolg van de Paspoortwet krijgen alle Nederlanders een paspoort met een chip waarop biometrische gegevens worden opgeslagen, waaronder vingerafdrukken. Hiermee voert de Nederlandse overheid een Europese afspraak uit. Het vorige kabinet ging verder, en besloot dat deze vingerafdrukken centraal zouden worden opgeslagen en ook voor opsporingsdoeleinden zouden kunnen worden gebruikt.

De Kamer twijfelt of het wel mogelijk is de gegevens veilig op te slaan. Ook zijn er zorgen over het verkeerde gebruik van de gegevens door de overheid. Een andere reden voor de twijfel van Kamerleden is dat de maatschappelijke weerstand tegen de centrale opslag de afgelopen jaren is toegenomen.

Het feit dat de overheid de beschikking heeft over de vingerafdrukken van alle Nederlanders, levert voor enkele Kamerleden ook principiële vragen op. Bijvoorbeeld over de proportionaliteit van zo’n maatregel, en hoe die zich verhoudt tot het recht van elke burger op privacy, evenals het recht niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft de Kamer in november al toegezegd geen onomkeerbare stappen in de richting van een database te zetten. Hij wacht een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid af, voor hij met een nieuw voorstel voor de database komt. De kans is klein, zeggen Kamerleden, dat hij iets kan bedenken dat de zorgen wegneemt.

Groot-Brittannië, dat al zo’n database had, heeft die recentelijk vernietigd. Daarmee zou Nederland volgens PvdA’er Heijnen het enige land in West-Europa zijn dat de vingerafdrukken van al zijn onderdanen centraal opslaat.