Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Hoofd Kunstraad moet weg

Birgit Donker

Op verzoek van de gemeente legt de algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, Bert Janmaat, zijn functie morgen neer. Dat heeft Janmaat desgevraagd bevestigd. Hij verwijst naar een verklaring die morgen wordt uitgegeven. „Verder kan ik er niets over zeggen.” Hij bekleedt de functie sinds 1995.

Gemeentewoordvoerder Bartho Boer bevestigt dat morgen een overeenkomst wordt getekend over het vertrek en dat het volgende naar buiten wordt gebracht: „De gemeente heeft de heer Janmaat verzocht wegens gebleken verschillen van inzicht zijn functie neer te leggen. De heer Janmaat heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. Hij blijft beschikbaar voor nieuwe opdrachten. In zijn opvolging wordt op korte termijn voorzien.” De voorzitter van het bestuur van de Kunstraad, Gerard de Kleijn, geeft „geen commentaar”.

De Amsterdamse Kunstraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het gemeentebestuur over kunst en cultuur. Tot het bureau, het dagelijks bestuur, behoren een algemeen secretaris en een beleidsmedewerker. De algemeen secretaris wordt benoemd door het college van B&W.

Volgens Jan Riezenkamp, van 2005 tot 2010 voorzitter van het bestuur van de Kunstraad en nog altijd in contact met Janmaat, ligt de reden van diens vertrek in de spanning die de afgelopen jaren is ontstaan tussen de toenmalige Kunstraad en de wethouder. „Er is altijd spanning tussen een adviesorgaan en degene die geadviseerd wordt”, zegt Riezenkamp, die negentien jaar lang directeur-generaal was van het ministerie van OCW. „Maar in de tijd dat ik voorzitter van de Kunstraad was, was die spanning er met name onder wethouder Gehrels.” De woordvoerder van Gehrels verwijst voor een reactie naar Bartho Boer.

In de periode dat Riezenkamp bestuursvoorzitter was, kwam de Kunstraad geregeld met de wethouder in aanvaring. Bijvoorbeeld over de twee, door Gehrels aangestelde kunstschouwen uit het buitenland, die een deel van de advisering van de raad moesten overnemen. In 2009 adviseerde de Kunstraad negatief over dit plan, in een advies dat Riezenkamp en Janmaat ondertekenden.