Geen milieugevaar Hongaarse modder

De rode modder die in oktober vrij kwam bij een aluminiumfabriek in Hongarije blijkt veel minder gevaarlijk voor het milieu dan is beweerd door milieugroepen en in diverse media. Als de bulk van de vervuiling wordt afgevoerd, kunnen de resten gewoon door de bodem worden geploegd. Daarop is dan weer landbouw mogelijk.

Dat concluderen onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven in het vakblad Environmental Science & Technology. Door milieugroepen en in media is eerder gesteld dat de natuur vrijwel permanent verontreinigd was en landbouw voortaan onmogelijk. In hetzelfde blad stellen Hongaarse onderzoekers vast dat inademing van opgewaaid stof uit de modder niet gevaarlijker is dan inademing van stadsstof.

Op 4 oktober brak een wal rond een reservoir bij een aluminiumbedrijf in de Hongaarse stad Ajka waardoor 700.000 kubieke meter zogenoemde ‘rode modder’ wegstroomde over een oppervlak van acht vierkante kilometer, voornamelijk gras- en akkerland. Tien mensen kwamen om, velen liepen brandwonden op doordat de modder een extreem hoge pH-waarde van ongeveer 12 had. Die kwam van de natronloog die voor de winning van aluminium uit bauxieterts wordt gebruikt.