Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Arbeidsmarkt

CPB: pensioenfondsen moeten risico's spreiden

Pensioenfondsen kunnen voor jongeren meer risico’s nemen, maar daar moet wel wat tegenoverstaan, zegt het CPB.

Pensioenfondsen moeten risico’s op de kapitaalmarkt tussen generaties beter spreiden. Jongeren kunnen meer risico lopen, maar voor dat hogere risico moeten ze beter worden gecompenseerd. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn eerste zogeheten Policy brief.

Volgens het CPB moeten beloften die aan jongeren worden gedaan in de verre toekomst worden nagekomen. Bij gunstige opbrengsten moeten zij een hogere uitkering krijgen. „Beleggingswinsten kunnen niet alleen worden gebruikt om de tekorten bij ouderen te dekken”, aldus het CPB. „Het vooruitschuiven van tegenvallers ondermijnt op den duur de geloofwaardigheid van het pensioenstelsel.”

De publicatie van het CPB komt op het moment dat werkgevers en werknemers de laatste hand leggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Het onderscheid maken tussen verschillende generaties is een gevoelige kwestie. Vaak is onduidelijk wie het meeste profiteert van een bepaalde aanpak. Ook zou het de solidariteit aantasten. De behoefte om onderscheid te maken tussen generaties is niet nieuw. Juist nu de situatie van de pensioenfondsen de laatste jaren is verslechterd, wordt de roep luider om voor verschillende generaties een verschillende beleggingsaanpak te kiezen. (NRC)