Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Scholen langs de meetlat - in alle openbaarheid

Meningen genoeg over de kwaliteit van onderwijs, maar vaak “ongenuanceerd en onvolledig”. Vensters voor Verantwoording, dat morgen landelijk gelanceerd wordt, wil de eeuwige discussies gaan voeden met betrouwbare gegevens.

Vensters voor Verantwoording is volgens zichzelf een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Dat zijn de aantallen geslaagden, gemiddelde examencijfers, aantal voortijdige schoolverlaters, aantallen en herkomst van leerlingen en het budget dat de school per leerling uitgeeft.

Deze informatie, afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voormalig IB-groep), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Vensters biedt scholen hiermee “een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden”. Via de site kunnen scholen eenduidig inzicht bieden in hun prestaties. Dat althans hoopt initiatiefnemer de VO-raad, die 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt.