Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

'Risico pensioen spreiden'

Pensioenfondsen moeten risico’s op de kapitaalmarkt tussen generaties beter spreiden. Jongeren kunnen meer risico lopen, maar voor dat hogere risico moeten ze beter worden gecompenseerd. Dat stelt het Centraal Planbureau vandaag in zijn eerste zogeheten Policy brief.

Volgens het CPB moeten beloften die aan jongeren worden gedaan in de verre toekomst worden nagekomen. Bij gunstige opbrengsten moeten zij een hogere uitkering krijgen. „Beleggingswinsten kunnen niet alleen worden gebruikt om de tekorten bij ouderen te dekken”, aldus het CPB. „Het vooruitschuiven van tegenvallers ondermijnt op den duur de geloofwaardigheid van het pensioenstelsel.”

De publicatie van het CPB komt op het moment dat werkgevers en werknemers de laatste hand leggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig jaar juni is bereikt. Juist het onderscheid maken tussen verschillende generaties is een gevoelige kwestie. Vaak is onduidelijk wie het meeste profiteert van een bepaalde aanpak. Ook zou het de solidariteit aantasten.

De behoefte om onderscheid te maken tussen generaties is niet nieuw: voor een 25-jarige kun je grotere risico’s nemen dan voor iemand die een paar jaar voor zijn pensioen zit. Juist nu de situatie van de pensioenfondsen de laatste jaren is verslechterd, wordt de roep luider om voor verschillende generaties een verschillende beleggingsaanpak te kiezen.

Volgens het CPB hebben pensioenfondsen een dekkingsgraad (vermogen ten opzichte van de betalingen die het pensioenfonds moet doen) van minimaal 145 procent nodig om een welvaartsvast pensioen te kunnen garanderen. Sommige pensioenfondsen kampen nu met een dekkingsgraad die onder de 100 procent is gezakt.

De sociale partners lijken dicht bij een uitwerking van het pensioenakkoord te zijn, waarin bekeken wordt hoe het pensioenstelsel overeind gehouden kan worden. Vorige maand stelde minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) dat het een kwestie van dagen zou zijn dat de sociale partners met een voorzet tot een nieuw pensioenstelsel zouden komen. De verwachting is nu dat nog deze maand een uitkomst wordt gepresenteerd.