Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Koningshuis

Koning Albert wijst vice-premier aan als formateur nieuwe regering

Koning Albert II belast vice-premier Didier Reynders met een communautaire opdracht. Hij moet een regering zien te smeden van de Vlaamse en Waalse partijen. De formatie in België duurt nu al 234 dagen.

Opdracht van Reynders
Didier Reynders moet de koning binnen twee weken informeren over de mogelijkheden om tot een akkoord te komen over Brussel-Halle-Vilvoorde en de herfinanciering van Brussel. Op woensdag 16 februari verwacht de koning een schriftelijk verslag van Reynders. De regering-Leterme moet er ondertussen voor zorgen dat het land draaiende blijft.

Bezoek premier Leterme aan de koning
Eerder vandaag ontving de koning premier Yves Leterme. De vorst vroeg aan Leterme om de begroting van 2011 op te stellen en die voor te leggen aan het parlement. Klaarblijkelijk verwacht de koning niet dat er snel een nieuwe regering komt.

Diverse formatiepogingen mislukt
Vorige week diende formateur Johan Vande Lanotte voor de tweede keer zijn ontslag in. Hij slaagde er niet in een uitweg te vinden uit de impasse tussen de Vlamingen en de Walen. Zie hier aan wie de Belgische koning al eerder een opdracht gaf.