Forse stijging uitgaven aan zorg

De liberalisering van bepaalde ziekenhuisbehandelingen heeft tot prijsdalingen geleid, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar vandaag gepubliceerde Marktscan Medisch Specialistische Zorg. Door extra behandelingen is de omzet van ziekenhuizen de afgelopen drie jaar echter gestegen, met telkens 7 procent. Volgens de zorgtoezichthouder is dit cijfer belangrijk „omdat de consument hiervoor uiteindelijk de rekening krijgt”. De overheid ging in haar ramingen uit van een omzetstijging van 4 procent.

In 2010 kwam de prijsdaling van de behandelingen uit op 3 procent, tegen een half procent in 2009. Ziekenhuizen hebben zoveel meer patiënten onderzocht en behandeld dat de premies niet omlaag kunnen. Sterker nog: het werk dat ziekenhuizen afleverden is zo toegenomen dat de premies voor burgers alleen maar stijgen.

Vanaf 2005 is de marktwerking in de ziekenhuiszorg in stappen ingevoerd. In de beginjaren konden ziekenhuizen met zorgverzekeraars onderhandelen over de prijs van een paar behandelingen (zoals staar- en heupoperaties). Nu kan dat inmiddels voor een derde van alle behandelingen. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil dat percentage uitbreiden tot circa zeventig.

Schippers werkt tegelijkertijd plannen uit om de omzet van ziekenhuizen te beperken. Haar ministerie is de afgelopen jaren steeds met overschrijdingen van de geraamde uitgaven geconfronteerd. Die overschrijdingen wil zij bij de ziekenhuizen terughalen, maar dat vechten de zorginstellingen aan bij de rechter. Ziekenhuizen vinden dat zorgverzekeraars minder zorg hadden moeten inkopen bij de ziekenhuizen.

Binnen een paar weken zal Schippers de Tweede Kamer inlichten hoe zij de uitgaven aan ziekenhuiszorg (totaal inmiddels 18 miljard euro) wil gaan beheersen. In het tv-programma Buitenhof zei Schippers afgelopen zondag dat zij de zorguitgaven in elk geval niet gaat beperken door de basisverzekering voor ziektekosten verder aan te tasten. „Daar is gewoon geen draagvlak voor”, zei ze.