Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

'Dit is mijn land en in dit land zal ik sterven'

De Egyptische president Hosni Mubarak zei gisteren dat hij niet streeft naar herverkiezing. Hieronder fragmenten van zijn tekst.

„[...]Het land maakt moeilijke tijden door [...] die begonnen met eerzame jongeren en burgers die hun rechten uitoefenden om vreedzaam te demonstreren [...], waarmee zij hun zorg en streven uitdrukten. Maar zij werden snel misbruikt door lieden die erop uit waren om chaos en geweld te verspreiden, die uit waren op confrontatie en die de grondwettelijke legitimiteit overtraden en aanvielen. [...]De gebeurtenissen van de laatste paar dagen vereisen van ons allen [...] om te kiezen tussen chaos en stabiliteit.”

„Beste broeders en burgers, ik heb het initiatief genomen om een nieuwe regering te vormen met nieuwe prioriteiten en verantwoordelijkheden die een antwoord geven op de eis van onze jongeren en hun doelstellingen.”

„Ik heb de vice-president belast met de taak van het organiseren van een dialoog met alle politieke krachten [...] over [...] politieke en democratische hervorming [...] maar sommige politieke krachten hebben deze oproep tot dialoog afgewezen [...] In het licht van die weigering [...] richt ik mij nu direct tot het volk [...]”

„Ik heb nog nooit de macht gezocht en de mensen weten onder welke omstandigheden ik mijn verantwoordelijkheid op mijn schouders heb genomen en wat ik aan dit land heb opgeofferd in oorlog- en vredestijd. Zo ook weet men dat ik een man ben uit de krijgsmacht en dat het niet in mijn aard ligt om het vertrouwen te beschamen door weg te lopen van mijn verantwoordelijkheid en mijn plicht.”

„Mijn eerste verantwoordelijkheid geldt nu de veiligheid en de onafhankelijkheid van onze natie en zorg te dragen voor een vredige machtsoverdracht onder omstandigheden waaronder Egypte en de Egyptenaren beschermd zijn en die de overdracht van verantwoordelijkheid toelaten aan wie ook maar door het volk wordt gekozen bij de komende presidentsverkiezingen.”

„Ik zeg in alle eerlijkheid en onafhankelijk van de huidige situatie dat ik niet van plan was om mij kandidaat te stellen voor een nieuwe presidentiële termijn. Ik heb genoeg jaren van mijn leven besteed in dienst van Egypte en zijn volk.”

„Ik ben nu absoluut vastbesloten om mijn werk werkzaamheden voor de natie te voltooien op zo'n manier dat de overdracht van veiligheid en vlag zijn verzekerd, dat ‘s lands legitimiteit wordt bewaard en de grondwet wordt gerespecteerd.”

„[...]Ik zal de nieuwe regering opdragen op zo’n manier op te treden dat de wettelijke rechten van het volk worden gehandhaafd en dat [...] sociale rechtvaardigheid wordt gerealiseerd.”

„In deze context geef ik het politie-apparaat de opdracht zijn plichten uit te voeren bij het dienen van het volk[...] Ik eis verder dat de justitiële en toezichthoudende autoriteiten onmiddelijk de noodzakelijke maatregelen nemen om door te gaan met het vervolgen van wetsovertreders en degenen op te sporen die de wanorde hebben veroorzaakt, die gestolen hebben, geplunderd en branden gesticht en burgers hebben geterroriseerd.”

„ [...]Hosni Mubarak die vandaag tot u spreekt is trots op de lange jaren die hij mocht doorbrengen in dienst van Egypte en zijn volk. Deze geliefde natie is mijn land, het is het land van alle Egyptenaren , hier heb ik geleefd en gevochten en ik heb het land, de soevereiniteit en de belangen van de natie verdedigd en in dit land zal ik sterven en de geschiedenis zal mij en anderen beoordelen op basis van onze verdiensten en onze fouten. De natie blijft bestaan. Bezoekers komen en gaan maar het eeuwenoude Egypte zal voor eeuwig blijven, zijn vlag en behoud zal overgaan van de ene generatie op de volgende. Het is aan ons om dit zeker te stellen met trots en waardigheid.”