Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Cao-onderhandelingen rijksambtenaren vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren zijn vandaag vastgelopen. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) houdt vast aan de nullijn. De vakbonden blijven echter bij hun looneis van twee procent.

Abvakabo FNV gaat actie voeren
“Er gaat sowieso wat gebeuren”, stelt de bond. Hoe en waar is nog onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst erop dat het salaris van rijksambtenaren de afgelopen jaren veel meer is gestegen dan gemiddeld. De dienstverlening zou alleen op peil kunnen blijven als rijksambtenaren een pas op de plaats maken.

De salarissen zijn volgens Abvakabo FNV de afgelopen jaren echter juist sterker gestegen om een inhaalslag te maken. “Dit is de omgekeerde wereld”, stelt de bond. De vakbonden eisen een garantie dat geen gedwongen ontslagen vallen. Die garantie kan en wil Donner volgens het ministerie niet geven. Als hij dat nu zou doen, heeft hij naar eigen zeggen in de toekomst geen ruimte meer om jongeren aan te nemen.

‘Ministerie is kortzichtig’
Dat is volgens Abvakabo FNV kortzichtig. “Door de vergrijzing moeten tot 2020 zeven van de tien ambtenaren worden vervangen. Het ministerie moet juist alles in het werk zetten om personeel te behouden.” Het ministerie stelt dat de bonden weinig begrip tonen voor de maatregelen die de overheid moet nemen om de economische crisis te bestrijden. De partijen praten in maart verder over hoe de bezuinigingen voor het personeel op te vangen.

Het overleg daarover gaat over waar ambtenaren vanaf 2012 bij een reorganisatie op moeten kunnen rekenen. Dit staat echter los van de cao-onderhandelingen. De cao voor rijksambtenaren was begin dit jaar al afgelopen.