Nederlandse banken vragen meer tijd voor toepassen gedragsregels

Banken hebben meer tijd nodig voor het uitvoeren van de afspraken over onder meer het risicomanagement en bonusbeleid. Dat zeggen de topmannen van Nederlandse banken vandaag tegen de Tweede Kamer.

Gedragsregels niet in de vezels
“Er is nog een hoop werk te verzetten”, zei Floris Deckers van Van Lanschot Bankiers. Hij wees erop dat de Code Banken, die tot stand kwam na de crisis in de financiële sector, momenteel geïmplementeerd wordt, maar dat dit nog niet tot de vezels van de bank is doorgedrongen.

Triodos Bank-topman Peter Blom benadrukte dat een cultuurverandering niet tot stand komt door regels, maar door de “overtuiging dat er anders gewerkt moet worden”. Pieter Moerland van de Rabobank zei dat de crisis de banken wel degelijk hebben aangezet tot kritische zelfreflectie.

‘Geen lessen getrokken’
Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) riep banken gisteren op om hun bonussen te matigen. “Het wederom toekennen van hoge bonussen zou een signaal zijn dat bankiers geen lessen uit de crisis hebben getrokken en dat zou het vertrouwen van de burger in de financiële sector niet vergroten.”