Toch weer naar school

Vrouwen die zijn gestopt met hun opleiding, gaan vaker terug naar school dan dan mannen.

Een aanzienlijk deel van de jongeren die school verlaat, kiest er later alsnog voor om de schoolbanken weer in te gaan. In het schooljaar 2009/2010 ging ongeveer een derde van de schoolverlaters uit 2004/2005 weer naar school, of had zelfs al een diploma gehaald. Die cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekend en ze gelden voor het voortgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs en voor jongeren onder de 23 jaar. Vrouwen besluiten iets vaker dan mannen dat ze alsnog een diploma willen; de verhouding is 31 procent vrouw versus 27 procent man.

Vorige week bleek al dat het totaal aantal schoolverlaters de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Afgelopen schooljaar, dus het jaar 2009/2010, haakten 39.600 leerlingen van het voortgezet onderwijs of het mbo voor het einde van het jaar af. In het jaar 2002/2003 waren dat er nog ruim 70.000. (NRC)