Consument geeft producent vertrouwen

Ondernemers in de industrie zijn optimistisch over de toekomst. Ze nemen meer personeel aan om de vele orders te vullen.

Het wordt beschouwd als een belangrijk economische graadmeter: de zogenoemde inkoopmanagersindex. Samen met de index van het consumentenvertrouwen geven ze een indicatie over de toekomstige economische ontwikkeling. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economisch klimaat en over de eigen financiële situatie. De inkoopmanagersindex geeft een indruk hoe, industriële, ondernemers de toekomst inschatten. Deze index voor de industrie is in de landen van de Europese Unie onverwacht gestegen in januari. Dat bleek uit cijfers die het statistisch bureau Markit Economics vandaag heeft gepubliceerd. De index steeg naar 57,3 van 57,1 een maand eerder – vooraf werd juist een daling verwacht tot 56,9.

De economische activiteit groeit als het indexcijfer hoger is dan 50 punten. Een score van minder dan 50 punten wijst op een krimp.

In Nederland kwam in januari de index uit op 57,5. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Deze index bevindt zich nu al zestien maanden boven de ‘geen veranderingsgrens’ van 50 – wat, volgens de Nevi, wijst op „een substantiële verbetering” van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie.

De productieomvang nam in januari voor de negentiende opeenvolgende maand toe, wat duidt op een sterke stijging van het aantal ontvangen nieuwe orders. Het aantal nieuwe orders dat de Nederlandse productiebedrijven in januari ontvingen, groeide aanzienlijk. Dit is een gevolg van betere marktomstandigheden en een groter consumentenvertrouwen. Afgelopen maand steeg de indicator van het consumentenvertrouwen van -14 tot -8, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verbetering komt door een sterke toename van het vertrouwen in het economisch klimaat, waardoor de terugval van december 2010 vrijwel teniet is gedaan. Consumenten hebben vooral meer vertrouwen in de nabije toekomst, meldt het CBS. Het oordeel over de economische situatie voor dit jaar steeg met 22 punten naar 14.

De Nevi signaleert een sterke verbetering van de verwachting voor de exportmarkten, waarvoor de index ruim uitkwam boven het langetermijnniveau. Doordat de toename van de orderaantallen groter was dan die van de productieomvang, namen de ondernemers meer personeel aan om hun productiecapaciteit te vergroten. De toename van de werkgelegenheid in de industrie was in januari de grootste sinds juni 2007.

Een aantal ondernemers meldde bovendien dat zij hun voorraad gereed product hadden moeten aanspreken om in de afgelopen maand aan hun orderverplichtingen te kunnen voldoen. De levertijden werden in januari opnieuw langer. De gegevens wijzen erop dat dit kwam doordat leveranciers problemen hadden met de beschikbaarheid van grondstoffen. De gemiddelde inkoopprijzen voor industriebedrijven stegen in januari fors. De inkoopprijsinflatie was de op één na grootste in de afgelopen tien jaar. Met name de prijs van olie, aluminium en koper is gestegen. Deze hogere inkoopkosten werden door de bedrijven doorberekend aan hun klanten met verhogingen van de verkoopprijzen. De verkoopprijsinflatie was daardoor de grootste van de afgelopen eenendertig maanden. In een poging de effecten van de inkoopprijsinflatie enigszins te temperen, vergrootten de bedrijven hun voorraden en kochten ze meer in. De hoeveelheid ingekochte materialen steeg in januari voor de zestiende opeenvolgende maand en de voorraad ingekochte materialen nam toe in de grootste mate sinds juni 2007.

In dit onderzoek is nog geen rekening gehouden met de onrust in Egypte. De prijs van een vat ruwe Noordzee-olie steeg gisteren voor het eerste sinds twee jaar boven de grens van 100 dollar.