Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

‘Chemie-Pack werkt niet mee aan schoonmaak vervuiling’

Chemie-Pack in Moerdijk waar 5 januari een grote brand woedde, weigert mee te werken aan de schoonmaak van de vervuiling die daarbij vrijkwam. Dat meldt de NOS.

Het Waterschap Brabantse Delta schakelt nu na herhaalde weigering een gespecialiseerd bedrijf in om de schoonmaak van het vervuilde (blus)water aan te pakken. De kosten van de opruiming worden geschat op tien tot zestien miljoen euro. Dat bedrag zal verhaald worden op Chemie-Pack. Als het bedrijf niet betaalt, klopt het waterschap aan bij de rijksoverheid. Na de brand bij Moerdijk begon het waterschap aan de schoonmaak van de vervuiling.

Op 15 januari schreef redacteur Arjen Schreuder in NRC Handelsblad dat de gemeente Moerdijk jarenlang onveilige situaties bij Chemie-Pack aantrof. Vorig jaar toonde een inspectie aan dat bij het verpakkingsbedrijf een gedegen veiligheidsstructuur ontbrak.

‘Chemiebedrijven houden zich niet aan de regels’
Vandaag bleek ook uit een rondgang van de NOS dat veel chemiebedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zich vaak niet aan de regels houden. Vaak stellen die bedrijven pas orde op zaken als er door de provincie wordt gedreigd met een dwangsom.

De NOS stelt dat er in Nederland 246 bedrijven zijn die in dezelfde risicocategorie als Chemie-Pack vallen. Daarvan vallen 155 onder het toezicht van de provincie.

Uit het onderzoek bleek dat deze 155 bedrijven de afgelopen vijf jaar 269 waarschuwingen hebben gehad van de provincie. In 189 gevallen werd gedreigd met een dwangsom, veertien keer werd de dwangsom opgelegd, maar daarvan werden maar drie keer daadwerkelijk geïncasseerd.