Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Bleker (CDA) ontvangt als boer ruim anderhalve ton natuursubsidie

Staatssecretaris Bleker (Landbouw en Natuur, CDA) krijgt ruim 174.000 euro subsidie voor het omzetten van landbouwgrond in natuurgronden en het opnieuw inrichten daarvan.

Bleker bevestigt berichten hierover in Trouw, maar benadrukt dat hij niets onoorbaars heeft gedaan, en dat zijn handelwijze zelfs precies in lijn is met het beleid van het kabinet-Rutte. “Ik ben daar heel trots op”, zegt Bleker desgevraagd tegen NRC Handelsblad. “Mijn familie heeft besloten de agrarische grond om te zetten in natuur. Daar word je niet rijk van. Er komt idealisme bij kijken. Maar er staat wel een reële vergoeding tegenover.”

Compensatie voor waardedaling grond
Bleker woont op een boerderij in het Oost-Groningse Vlagtwedde. Vijf jaar geleden vroeg zijn vrouw, van wie hij inmiddels gescheiden is, subsidie aan bij de provincie Groningen. Voor de waardedaling van zes hectare grond krijgen de Blekers bijna 144.000 euro vergoed en voor de inrichting wordt een subsidie van ruim 30.000 euro verstrekt. Bleker heeft zijn bedrijf op afstand geplaatst en is dus zelf zakelijk niet betrokken bij de afwikkeling.

Bleker zegt dat hij als staatssecretaris Nederlandse boeren juist stimuleert om landbouwgronden zelf om te zetten in natuurgrond. Bleker heeft eerder meermaals verklaard te verwachten dat steeds meer Europees landbouwgeld uit Brussel niet meer wordt verleend als inkomenssteun, maar als vergoeding voor geleverde diensten. Ook het beheer van natuur en de bescherming van het landschap behoort tot deze ‘groene diensten’.

Bleker: “We hadden de agrarische grond kunnen blijven verpachten. We hadden de grond ook kunnen verkopen aan het Rijk. Maar we hebben ervoor gekozen om eigenaar te blijven en er zélf natuur van te maken. Dat is voor de overheid voordelig: bij koop had de overheid 100 procent moeten betalen en nu 80 procent.” In ruil verplicht Bleker zich, door het Rijk vastgelegde ‘natuurdoelen’ te halen, in zijn geval akkerland met haver en bloemrijke weilanden.

Kabinet wil fors bezuinigen op aankoop ‘nieuwe natuur’
Het kabinet beschouwt net als eerdere kabinetten particulier natuurbeheer als een geschikt alternatief voor het aankopen door het Rijk van boerenland om er natuur van te maken, legt NRC-redacteur Arjen Schreuder (ruimtelijke ordening, natuur) uit.

Maar op de aankoop van deze gronden wil het kabinet fors bezuinigen. Deze ‘nieuwe natuur’ wordt doorgaans overgedragen en in beheer gegeven van grote natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale Landschappen. Bleker wil de aanleg van deze zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, stoppen. De provincies, die voor de begrenzing en de aankoop van de EHS verantwoordelijk zijn, gingen eerder onder protest akkoord met de bezuinigingen. Zij zijn de afgelopen maanden in onderhandeling geweest met het Rijk over de ‘herijking van de Ecologische Hoofdstructuur’.