Voor feministen bestaat het woord ‘vader’ niet

De reactie van abortusarts Olga Loeber (Opinie, 27 januari) op het stuk van Basti Baroncini (‘Laat mannen meebeslissen over abortusbeslissingen’) bewijst onbedoeld het gelijk van laatstgenoemde. Loeber gebruikt een biologisch argument: alleen de vrouw kan zwanger worden en een ingreep ondergaan. Daarom is het alleen onder heel bepaalde omstandigheden zinnig om „de relatie mee onder de loep te nemen”. In het woordenboek van Olga Loeber bestaat het woord vader niet, zoals dat gebruikelijk is in feministische kringen. Ze heeft het consequent over ‘partners’ en ‘relaties’. Loeber maakt een selectief gebruik van biologische argumenten.

Bouke Slofstra

Groningen