ik@nrc.nl

Bij binnenkomst op een feestje stapt een verre bekende meteen op me af en vraagt hoe het met me gaat sinds het overlijden van mijn man, een paar maanden geleden.

Ik antwoord dat het goed gaat, waarna ze van wal steekt en vertelt dat het nieuwtje van zijn dood haar per sms had bereikt terwijl ze met een vriendin zat te eten.

Die vriendin had erg geschokt gereageerd omdat ze dacht dat het niet over mijn geliefde ging maar over zijn broer, met wie ze bevriend was.

Vervolgens vertelt ze me, met luide stem om boven het feestgedruis uit te komen, hoe groot de blijdschap was geweest toen bleek dat het mijn man was, de dode.

Eva Kuipéri

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl