Honderden miljoenen bezuiniging op speciaal onderwijs

300 Miljoen euro. Dat is het bedrag dat onderwijsminister Marja van Bijsterveldt gaat bezuinigen op onderwijs voor scholieren met een handicap of stoornis. De afgelopen acht jaar steeg het aantal leerlingen met een zorgindicatie met 65 procent.

Beetje afwijking? Niet direct stempel
“Niet ieder kind dat een beetje afwijkt van wat wij normaal vinden moet een stempel krijgen”, zegt Van Bijsterveldt vandaag in Trouw. In het voortgezet onderwijs hebben twee op de tien kinderen nu een indicatie; in het basisonderwijs één op de tien.

De minister (CDA) schrijft vandaag in een brief aan de Kamer dat reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs intensiever moeten samenwerken. Een basisfinanciering voor 70.000 scholieren is waar het speciaal onderwijs het mee moet doen; dat is exact het aantal leerlingen dat nu dergelijk onderwijs geniet.

Niet altijd hetzelfde rugzakje
Als het aantal toch moet groeien, moet het geld daarvoor komen uit de budgetten van de regionale samenwerkingsverbanden. De scholen zullen daardoor volgens de minister kritischer kijken naar wat een kind allemaal nodig heeft. De kosten zijn volgens haar ‘explosief’ gestegen, met een half miljard euro naar 3,7 miljard euro per jaar. “Nu krijgt ieder kind met een bepaald rugzakje hetzelfde bedrag. Dat is niet altijd nodig.”

In 2012 komt ook 100 miljoen euro beschikbaar voor scholing van leraren. Zij moeten beter leren omgaan met verschillen in de klas. Daar waar het echt nodig is, moet volgens de minister goede zorg zijn. “Maar dan wel vlak bij het kind en niet met enorme organisaties en allerlei heel goedwillende hulpverleners eromheen. Het moet heel dicht in de klas gebeuren.”

De Algemene Onderwijsbond stelt dat de bezuinigingen wel degelijk het reguliere onderwijs treffen. “Van Bijsterveldt verplicht scholen zorgleerlingen op te nemen zonder dat ze daar de adequate hulpmiddelen bij levert”, stelt bestuurder Liesbeth Verheggen. “Tegelijkertijd krijgt het personeel te maken met een enorme werkdruk.”