Toch wel raar, belasting heffen op studeren

Er is in Nederland iets wonderlijks gaande. De overheid is, waarschijnlijk als eerste ter wereld, van plan om belasting te heffen op studeren. Daarmee wordt studeren ontmoedigd.

Tot nu toe is het woord belasting niet gevallen en wordt gesproken over de zogenaamde langstudeermaatregel. De overheid gaat van een student die langer dan zes jaar over zijn universitaire studie doet, een hoger collegegeld vragen en een heffing aan de universiteit opleggen. Deze twee bedragen moeten per geval 6.000 euro in de rijkskas brengen. Dit wordt gebracht als bezuiniging, wat suggereert dat de overheid dat bedrag minder aan die student en aan de universiteit gaat geven. Maar dat is niet waar. De overheid geeft aan de universiteit en aan die student op het ogenblik helemaal niets. De student die zover in zijn studie is gevorderd, krijgt namelijk helemaal geen studiefinanciering en de universiteit krijgt voor die student geen rijksbijdrage. De enige inkomst die de universiteit voor die student ontvangt is het collegegeld dat de student aan die universiteit betaalt. De rijksoverheid staat hier financieel volledig buiten.

De langstudeerdermaatregel is dus geen bezuiniging, het is gewoon het aanboren van een nieuwe inkomstenbron. En omdat er geen rechtstreekse tegenprestatie van de rijksoverheid tegenover staat is er feitelijk sprake van een belasting op studeren (bij de student) en een belasting op laten studeren (bij de universiteit). We zijn in een raar land terechtgekomen als de overheid het studeren van een belastingtarief gaat voorzien.

Hein van Oorschot

Voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg