Onveilige bedrijfssituatie? Vergunning blijft mogelijk

In de artikelen over Chemie-Pack wordt de suggestie gewekt dat de gemeente Moerdijk vorig jaar onzorgvuldig handelde door het bedrijf ondanks de onveilige bedrijfssituatie toch een nieuwe milieuvergunning te verlenen. Ik wil er echter op wijzen dat een onveilige bedrijfssituatie geen reden is om een aanvraag voor een nieuwe vergunning te weigeren. In de Wet milieubeheer (inmiddels overgegaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Wabo) staan de zogenoemde weigeringsgronden expliciet vermeld. Een vermeende onveilige bedrijfssituatie behoort daar niet toe. De gemeente Moerdijk kon een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning dus niet weigeren, zelfs niet als ze dat had gewild. Ik sluit niet uit dat de gemeente of de milieudienst er bij het bedrijf juist op aangedrongen heeft om een nieuwe milieuvergunning aan te vragen om daarin aanvullende voorschriften op te nemen teneinde meer mogelijkheden te hebben om een veiligere bedrijfssituatie te bewerkstelligden of die desnoods af te dwingen.

Jan ten Klooster

Aalten