De politiek heeft kinderen als Sahar blijkbaar nodig

‘Stop de Sahar-debatten’, zegt Tofik Dibi van GroenLinks (NRC Handelsblad, 24 januari). Dat zou kunnen als we in een ideale wereld zouden leven. Een wereld waarin bewindslieden in beweging komen bij stilletjes geconstateerd onrecht. Heel soms komt een individueel asielkind in het nieuws als er echt geen andere uitweg is. Dat gebeurt meestal pas na jarenlang procederen en werk in de luwte van het politieke debat. Soms is echter toch zo’n publiek gezicht nodig. Helaas. Politici bewegen namelijk niet op basis van een doorwrochten rapport over algemene, niet deugende beleidslijnen. Al zou je dat wensen. Nu het om bijzonder kwetsbare kinderen gaat, is dat des te schrijnender.

En het zal de komende tijd nog vaak gebeuren, zolang er geen fatsoenlijk beleid is voor vreemdelingenkinderen die in Nederland geworteld zijn geraakt. We zien de maatschappelijke onrust toenemen. De voetbalvereniging, de harmonie, de klas, de kerk: gemeenschappen verzetten zich en trekken luidkeels aan de bel omdat er iemand na lang verblijf uit hun midden wordt weggerukt. Niet voor niks heeft de Kamer in april 2010 een motie aangenomen die opriep om beleid te maken voor kinderen die al te lang in Nederland zijn om nog schadeloos uitgezet te kunnen worden. Ook het zoontje van de meest fervente PVV-stemmer zal op de barricaden springen als het vriendje met wie hij al tien jaar lief en leed deelt opeens uitgezet dreigt te worden. En ik wil die vader dan wel eens zien volhouden dat we dat nu eenmaal zo hebben afgesproken. Kinderen voelen veel beter dan volwassenen aan waar hun rechten in het geding zijn. Daarom was de actie van de klasgenoten van Sahar goed. Het Sahar-debat kan even rusten nu minister Leers in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en de rechters in alle stilte tot een nieuw oordeel moeten kunnen komen.

Intussen kunnen de Kamerleden zich beraden over hoe ze de andere Sahars gaan redden.

Aloys van Rest

Carla van Os

Resp. directeur en jurist kinderrechten en migratie bij Defence for Children