De kloof dicht dansen

LeineRoebana met GAP. Gezien: 27/1, Utrecht. Tournee t/m 1/3. Inl: www.leineroebana.com ****

Van huis uit zijn de choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana vertegenwoordigers van wat men, naar analogie van de muziek, ‘kunstdans’ zou kunnen noemen. Abstract, serieus en doorwrocht, soms wel eens op het steriele af. De laatste jaren echter hebben zij een omslag gemaakt. Er worden steeds meer ‘oneigenlijke’ elementen toegelaten: verhalen en gevoelens, zelfs privé-ervaringen. Ook de dansersgroep heeft een steeds (technisch) diverser achtergrond.

In de nieuwe voorstelling GAP dichten zij nu niet alleen de kloof tussen hun kunstdans en dans die vanuit een andere cultuur is gemaakt, maar brengen zij ook muziek en dans tot elkaar. Een knappe prestatie, vooral voor wat betreft de combinatie van Bulgaarse volksliedjes van zangeres Galina Dormushliyska en westerse ‘kunstmuziek’ van componist Dimitar Bodurov, gezongen door sopraan Claron McFadden. Het levert schurende dissonanten op, die aan het eind met elkaar worden verzoend.

De dansers geven zich over aan de spontane impulsen van de volksmuziek, genietend van hun bewegingsvrijheid. Die staat in schril contrast met de roerloze gestalte in het wit, die pas na lange tijd aarzelend in actie komt en langzamerhand leert meedoen met de anderen. Heupen wiegen sensueel, armen swingen jazzy en heel even is zelfs de ‘eeuwige cirkel’ te zien, de kring van de volksdans. GAP is een verhandeling over eenheid: van lichaam, van kunsten, van de mensheid.