Boete studenten is de wereld op zijn kop

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft zijn onbenul op onderwijsgebied duidelijk gemaakt met het voorstel universiteiten en hogescholen, in casu de onderwijsgevenden, met boetes te belagen als zij niet de studietijdsoverschrijding van de studenten verhinderen. Dit is de wereld op zijn kop en alleen bij het Nederlands onderwijsmanagement denkbaar. Kan men een arts laten meebetalen aan de ziektekostenverzekering omdat hij niet in staat is geweest een grieppatiënt te genezen binnen de tijd die voor zo’n genezingsproces staat?

Wie echt de kosten van het onderwijs wil beheersen moet ophouden de middelbareschoolprogramma’s zo te laten versimpelen dat er hordes voor de poorten van hbo en universiteit verschijnen die daar bijna persoonlijke begeleiding nodig hebben om tot een diploma te kunnen komen. Niet eindeloze keuzevrijheid maar zoveel mogelijk eenduidige gymnasium-, atheneum-, havo-, mavo-, vmbo-pakketten kunnen een efficiëntere leerlingobservatie opleveren dan nu het geval is: de nu gepropageerde aanpak scholieren zelfstandig te laten studeren heeft duidelijk meer met bezuiniging te maken dan met een pedagogisch verantwoorde benadering. Het feit dat op hbo en universiteit steeds meer om begeleiding gesmeekt wordt, toont het fiasco van genoemde aanpak meer dan duidelijk aan.

Nederland wil tot de topvijf in de kenniswereld behoren? Met zo’n staatssecretaris? Laat me niet lachen.

W.J. Aerts

Em. hoogleraar Byzantinologie en Modern Grieks, RuG