Vrees voor 'Eurabia' ongegrond

Wereldwijd zal het aantal moslims tot 2030 twee keer zo snel toenemen als niet-moslims. Die groei is minder groot dan in de afgelopen twee decennia, meldde het onafhankelijke Amerikaanse onderzoekscentrum Pew gisteren in een rapport. Vrouwen in moslimlanden krijgen minder kinderen door een hogere opleiding, betere levensstandaard en de verstedelijking. De komende twee decennia zal het percentage moslims op de wereldbevolking stijgen van 23 naar 26 procent, in Europa van 6 procent naar 8 procent. De jaarlijkse groei van 2010 tot 2030 (1,5 procent) is kleiner dan in de periode 1990-2010 (2,2 procent). De vrees voor een islamitisch gedomineerd Europa – ‘Eurabia’ – is ongegrond, concludeert Amaney A. Jamal, universitair hoofddocent aan Princeton en adviseur van Pew, in The New York Times. „De aanname is dat moslims de aarde gaan bevolken. Maar de cijfers komen niet in de buurt.” (NRC)