Proefschrift van Scheffer leidt tot onenigheid

Zonder veel ruchtbaarheid promoveerde publicist Paul Scheffer vorige maand in Tilburg op een Engelse vertaling van zijn boek Land van aankomst. Maar binnen de begeleidingscommissie was er onenigheid over de wetenschappelijke merites van de dissertatie.

Twee van de zeven leden waren niet overtuigd; één van hen, migratiedeskundige Leo Lucassen, stapte zelfs uit de commissie. Hij noemt het proefschrift „van geen enkele kant wetenschappelijk”. Bovendien voldoet het volgens hem niet aan een aantal regels van de universiteit voor dissertaties. Ook hoogleraar migratie- en integratiestudies Han Entzinger twijfelde of het proefschrift wel aan de regels voldeed. Hij ging uiteindelijk wel akkoord, „maar Scheffers werk had van mij ook met een eredoctoraat wegens maatschappelijke verdiensten beloond kunnen worden”. Volgens directeur Jonathan Verschuuren van de Tilburg Graduate Law School staat de kwaliteit van het proefschrift buiten kijf: „Zijn verslaglegging was niet orthodox wetenschappelijk, maar essayistisch. Een aantal commissieleden had daar moeite mee, maar de meerderheid vond deze manier van schrijven juist zeer geschikt.” Zelf zegt Scheffer: „Ik heb uitvoerig gereageerd op de bezwaren, maar verder was het een gesprek binnen de commissie waar ik – zoals het hoort – buiten stond.” Acht hij het mogelijk dat zijn bekendheid ertoe geleid heeft dat er extra kritisch naar zijn proefschrift is gekeken? Scheffer: „Dat zou kunnen, ja.”

    • Bart Funnekotter