Onrust in GL door steun

De steun van de GroenLinks-fractie voor de politietrainingsmissie in Kunduz, heeft voor onrust gezorgd binnen de partij. Kamerlid Ineke van Gent stemde als enige in haar partij tegen, zo bleek vannacht in de Tweede Kamer tijdens het slotdebat met premier Rutte. Van Gent heeft er „onvoldoende vertrouwen” in dat de missie tot een goed einde kan worden gebracht.

De achterban van GroenLinks is uiterst kritisch over een nieuwe missie naar Afghanistan, blijkt uit diverse peilingen. Fractieleider Sap kon echter, „alle mitsen en maren wegend”, instemmen met de missie. Zij refereerde aan de toezeggingen die het kabinet aan haar fractie heeft gedaan. De steun van GroenLinks was doorslaggevend voor de meerderheid.

Sietse Bosgra, prominent GroenLinkser en lid van de Midden-Oosten werkgroep van die partij, sprak vanochtend op Radio 1 over een „vreemde manoeuvre”. Volgens Bosgra, die zijn lidmaatschap opzegt, heeft Sap zich laten „bedotten”. Karel van Broekhoven, voorzitter van de Midden- Oosten-werkgroep, sprak gisteren de verwachting uit dat binnen de partij „de pleuris” zou uitbreken. Op het partijcongres in februari kan de pas aangetreden fractievoorzitter Sap wat hem betreft een motie van afkeuring verwachten.

Tijdens het nachtelijke debat met Rutte noemde Sap het besluit om voor te stemmen „zeer moeilijk”, maar GroenLinks heeft „een zware en gewetensvolle afweging” gemaakt. „We zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen als we het verschil kunnen maken in Afghanistan. Laten we alles op alles zetten om een succes te maken van de missie.”