Levenseinde gaat 1.200 euro kosten

De gemiddelde prijs voor opname en ‘behandeling’ in een ‘levenseindekliniek’ zal ongeveer 1.200 euro bedragen. Dit blijkt uit het nog vertrouwelijke haalbaarheidsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) . De duur van de opname loopt uiteen van 1 tot 14 dagen. Patiënten met hun eigen arts „die tevens uitvoerder is” kunnen binnen een dag overlijden. Voor het ‘in eigen regie’ innemen van dodelijke medicatie volstaat een opname van één tot twee dagen. Stoppen met eten en drinken duurt 14 dagen.

De NVVE maakte vorige week haar plan bekend. Verwacht wordt dat jaarlijks circa 1.000 mensen worden toegelaten. Artsenorganisatie KNMG zei tegen te zijn omdat „zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin de dood de enige uitkomst is”.

Volgens het onderzoeksrapport komt de kliniek in de Randstad, bij voorkeur in een beboste, maar in elk geval beschermde omgeving. Genoemd wordt het terrein van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Voor de levenseindekliniek is discretie gewenst „gezien de frequentie van het bezoek van uitvaartverzorgers en rouwauto’s”. De kliniek zou acht bedden omvatten bij een bezettingsgraad van 80 procent. Eén fte voor meer deeltijdartsen zou genoeg zijn, naast één gespecialiseerd verpleegkundige en drie verzorgenden.

De kliniek is bedoeld als aanvulling op de euthanasiepraktijk. Het gaat om patiënten met een doodswens die binnen de wettelijke normen vallen, maar nu door hun arts niet geholpen worden. Vooral onder psychiatrische patiënten is er een verborgen vraag naar de dood waar artsen niet op ingaan. De financiering kan via de AWBZ, eventueel via de aanvullende verzekering.

Morgen in Opinie & Debat: interview met psychiater B. Chabot

    • Folkert Jensma