Jolande Sap trotseert achterban

Jolande Sap, de opvolgster van Femke Halsema als voorvrouw van GroenLinks, heeft vannacht haar meesterproef afgelegd. Of haar hoofd als leider in de strop gelegd. Waarschijnlijk blijkt dat de komende week in de aanloop naar het congres van GroenLinks op 5 februari. Ondanks een aanhoudende weerzin tegen de missie bij een meerderheid van haar achterban,

Jolande Sap, de opvolgster van Femke Halsema als voorvrouw van GroenLinks, heeft vannacht haar meesterproef afgelegd. Of haar hoofd als leider in de strop gelegd. Waarschijnlijk blijkt dat de komende week in de aanloop naar het congres van GroenLinks op 5 februari.

Ondanks een aanhoudende weerzin tegen de missie bij een meerderheid van haar achterban, verleidde Sap deze week het kabinet-Rutte tot een aantal gebaren die de ‘politietrainingsmissie-Kunduz’ voor negen van de tien Tweede Kamerleden van GroenLinks aanvaardbaar maakten.

Na afloop van het nachtelijke Kamerdebat stelde Sap samen met partijvoorzitter Henk Nijhof nog een brief aan de leden op waarin zij ‘het’ uitlegt. ,,We kunnen het verschil maken in Afghanistan. ”

Het kabinet is naar onze mening bereid gebleken om de missie in te vullen zoals GroenLinks die voor ogen had, met de voorwaarden die de fractie had gesteld. Nu ligt er een missie die ons verkiezingsprogramma en onze grondbeginselen recht doet. Want er zijn fikse veranderingen doorgevoerd.

We sturen politietrainers die gaan helpen het land veiliger te maken en weder op te bouwen. De missie draagt bij aan bestrijding van corruptie, en versterking van het bestuur.

Voor- en tegenstanders in de achterban van GroenLinks ontmoeten elkaar hier en hier. Morgen verder over de politieke initiatierite van Jolande Sap.