ik@nrc.nl

Lesgeven. In 4 havo leg ik op het bord de regels uit voor het schrijven van een zakelijke Engelse brief. Ook achterin het grammaticaboek staan de regels. Ik geef ze op om te leren.

In de volgende les mogen ze er vragen over stellen. Niemand doet dat, ze snappen dus alles. Nu komt het proefwerk. Mijn verwachtingen zijn hooggespannen: dit moet goed gaan! De opdracht luidt: Schrijf je brief aan The School of Journalism, King Edward VII Avenue, Cardiff. Na afloop gauw het werk van Y. bekijken, hij kan een voldoende goed gebruiken. Ik lees zijn aanhef: „Dear Mr. Edward VII Avenue”.

Lesgeven: It keeps you from the avenue.

Nicoline van den Berg

Ook een ikje? Maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl