AFM beboet SNS voor Madoff-fondsen

SNS Reaal heeft een aantal boetes opgelegd gekregen van toezichthouder AFM wegens onder meer het onvolledig informeren van een aantal particuliere beleggers. De boetes van in totaal 65.000 euro hebben betrekking op beleggingen via SNS Reaal in buitenlandse professionele beleggingsfondsen, onder meer van miljardenfraudeur Bernard Madoff.

Dat heeft de AFM vanmorgen bekendgemaakt. De boetes zijn pikant, omdat SNS ook nog steeds in een rechtszaak verwikkeld is over de beleggingsfondsen. Een stichting van gedupeerde beleggers probeert een deel van de inleg uit de fondsen terug te krijgen van SNS, juist omdat de beleggers niet wisten waarin ze belegden.

Ook de AFM concludeert nu dat SNS in gebreke gebleven is bij het informeren van de beleggers. De bank heeft hen niet voldoende geïnformeerd over het karakter van de beleggingen en ook nagelaten vast te stellen of de particuliere beleggers over voldoende kennis en ervaring beschikten om de risico’s van de beleggingen in te kunnen schatten.

SNS is het oneens met de boete, onder meer omdat het bedrijf sinds het bekend worden van de problemen de voorwaarden en informatie heeft aangepast. De AFM stelt echter dat SNS dat pas deed nadat de fraude aan het licht was gekomen in mei 2009.